Antyki
Regulamin serwisu
Kaza Invest with Us
Polowanie
Kredyty Financing
Wypoczynek
Konserwacja
Wycena Valuation
Polecamy
Projekt skansen
Opłaty i Reklama
Leksykon architektury
Almanach Zabytków
Akty prawne
Procedury Procedures
Cudzoziemcy Foreign
Porady
Firmy
Projekt PP
Słownik Dictionary
Korzenie
Filatela
Obok - magazyn
Warszawa retro
Media
Vip
Przetargi Nowość !
Partnerzy
Kalkulator
Jesteś tutaj->www.kaza.com.pl->Akty prawne

Akty Prawne

 • Dz.U.03.162.1568 USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.) Zobacz.

 • U S T A W A z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zobacz tekst

 • USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Zobacz tekst

 • USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami.
  Zobacz tekst.

 • USTAWA z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej.
  Zobacz tekst.

 • USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
  Zobacz tekst .

 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców. Zobacz tekst.

 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 1999 r. w sprawie pomocy dla osób przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej. Zobacz tekst.

 • USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Zobacz tekst.

  Zobacz również akty prawne związane z cudzoziemcami, a także wykorzystaniem zabytków oraz zasadami i trybem przyznawania dotacji z budżetu państwa

  foreigner Auslander étranger • Copyright 2002-2021 by KAZA. All Rights Reserved.
  Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.